sexchat en webcam op ChatTijd
| | | | | | | | |
Nickname:
Wachtwoord:

ww vergeten ?

Gebruiksvoorwaarden

<Algemeen
SwingTijd.nl is een dienst van AriaCalda. Daarbij is sprake van de volgende overeenkomst tussen de ingeschrevene en SwingTijd.nl. Door het doorlopen van de aanmeldprocedure en het invullen van je gegevens ga je akkoord met onze voorwaarden, disclaimer en spelregels. Op jouw persoonlijke titel geven we je toegang tot de site. Daarbij is de overeenkomst dus niet overdraagbaar aan derden, tevens mag een gebruiker maar één persoonlijke titel hebben.

Eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan SwingTijd.nl. Door het opslaan van teksten, beelden of andere programmatuur van gebruikers dragen deze gebruikers het intellectuele eigendomsrecht over aan SwingTijd.nl. AriaCalda is vrij om teksten en/of beelden van gebruikers voor promotionele doeleinden te gebruiken, ook buiten SwingTijd.nl eventueel ook voor offline publicaties

Commercie
De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van SwingTijd.nl vereist.

Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief staan zowel de nieuwste ontwikkelingen van SwingTijd.nl als ook commerciële boodschappen. Indien u niet uitgevinkt heeft dat u de nieuwsbrief niet wil ontvangen, heeft u ook toestemming gegeven voor het ontvangen van commerciële uitingen.

Persoonsgegevens
SwingTijd.nl neemt je persoonsgegevens, zoals naam en woonplaats, in haar gegevensbestand. Dit om je in de toekomst te kunnen informeren over abonnementen, voordeelaanbiedingen, etc. Je kunt je gegevens aanpassen wanneer zich een wijziging voordoet in je situatie. SwingTijd.nl behoudt zich het recht voor om de door jou geregistreerde gegevens te combineren met andere gegevens die we van je verkregen, zodat we onze services nog beter op je wensen kunnen aanpassen. Jouw mail, betalingsgegevens en contacten tussen jou en andere members zullen we vertrouwelijk behandelen en nooit aan anderen prijsgeven. We behouden echter het recht om bij klachten alle door jouw gepleegde communicatie te lezen. Op basis van gegronde klachten hebben wij het recht om passende maatregelen te nemen, variërend van een waarschuwing tot het blokkeren van je profiel. Persoonsgegevens, zoals e-mail adressen, en evt telefoonnummers, zal SwingTijd.nl nooit aan andere leden (anders dan onze betalingspartner(s)) prijsgeven. Wel kan SwingTijd.nl je gegevens gebruiken om onderzoek te doen met als oogpunt het verbeteren van de service. Alleen na ontvangst van een vordering van de Officier van Justitie is SwingTijd.nl verplicht om gegevens van derden vrij te geven. Iedere andere aanvraag voor informatie zal door SwingTijd.nl niet in behandeling worden genomen.

Privacy
Wij adviseren geen persoonlijke gegevens zeker je telefoonnummer niet over in de chatbox te verzenden. Wil je toch met iemand persoonlijke gegevens uitwisselen doe het dan prive zodat niet de gehele chatbox kan meegenieten. SwingTijd.nl houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Alle aanpassingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Toepasselijk recht
Ten aanzien van geschillen, ontstaan in verband met deze overeenkomst, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bevoegd te oordelen of anders indien beide partijen daarmee instemmen. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.